آوا شهبازی از مهد فردای روشن اسالم گیلان برنده جایزه 50 هزار تومانی 2 مرداد